عنوان

سامانه قدرتمند عنوان تمامی اخبار را به صورت لحظه ای برای شما نمایش میدهد

خنداننده

ناامیدی شقایق دهقان از گروهش در مسابقه خنداننده شو

درخواست حذف اطلاعات
در مسابقه خنداننده شو شب گذشته چه گذشت برنامه خندوانه با اجرای رامبد جوان میزبان سری دوم شرکت کنندگان مسابقه خنداننده شو بود که هر کدام به مدت 8 دقیقه استندآپ کمدی های خود را در برنامه اجرا د . در فصل چهارم برنامه خندوانه جوان مسابقه خنداننده شو را با حضور کمدین های تازه وارد در برنامه به راه انداخت. شرکت کنندگان مسابقه خنداننده شو در شب دوم در ابتدا کمال تبریزی ، گوهر خیر ش و آتیلا پسیانی داورانی بودند که از میان شرکت کنندگان مسابقه خندانند...پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو | 26 اردیبهشت 96

درخواست حذف اطلاعات
پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو | 26 اردیبهشت 96 خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو , برنامه خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو 26 اردیبهشت 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مهمان پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو ,پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خندان...پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو | 26 اردیبهشت 96

درخواست حذف اطلاعات
پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو | 26 اردیبهشت 96 خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو , برنامه خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو 26 اردیبهشت 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مهمان پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خنداننده شو ,پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در مسابقه خندان...پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو | چهارشنبه 27 اردیبه

درخواست حذف اطلاعات
پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو | چهارشنبه 27 اردیبهشت 96 خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو , برنامه خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو چهارشنبه 27 اردیبهشت 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مهمان پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو ,پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق ده...پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو | چهارشنبه 27 اردیبه

درخواست حذف اطلاعات
پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو | چهارشنبه 27 اردیبهشت 96 خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو , برنامه خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو چهارشنبه 27 اردیبهشت 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مهمان پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در مسابقه خنداننده شو ,پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق ده...خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول | دوشنبه 15 داد 96

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول | دوشنبه 15 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول دوشنبه 15 داد 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول ,مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول در برنامه خندوانه, خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چهارم به تهیه کنندگی سید علی احمدی و کارگردانی...خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول | دوشنبه 15 داد 96

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول | دوشنبه 15 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول دوشنبه 15 داد 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول ,مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول در برنامه خندوانه, خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چهارم به تهیه کنندگی سید علی احمدی و کارگردانی...خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم | 16 داد 96

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم | 16 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم, برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم 16 داد 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم,مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم در برنامه خندوانه, خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چهارم به تهیه کنندگی سید علی احمدی و کارگردانی رامبد جوان از 25...خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم | چهارشنبه 17 داد 96

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم | چهارشنبه 17 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم چهارشنبه 17 داد 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم ,مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم در برنامه خندوانه, خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چهارم به تهیه کنندگی سید علی احمدی و کارگر...خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم | پنجشنبه 18 داد 96

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم | پنجشنبه 18 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم پنجشنبه 18 داد 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم ,مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم در برنامه خندوانه, خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چهارم به تهیه کنندگی سید علی اح...خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم | پنجشنبه 18 داد 96

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه | مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم | پنجشنبه 18 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم پنجشنبه 18 داد 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم ,مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم در برنامه خندوانه, خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چهارم به تهیه کنندگی سید علی اح...خندوانه | اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول | یکشنبه 21 داد 96

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه | اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول | یکشنبه 21 داد 96 خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول , برنامه خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول یکشنبه 21 داد 96 , خندوانه با کیفیت عالی , برنامه خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول ,اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول در برنامه خندوانه, خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول ب خلاصه برنامه : برنامه خندوانه فصل چها...برنامه خندوانه چهارم مرحله دوم خنداننده شو

درخواست حذف اطلاعات
مرحله دوم مسابقه خنداننده شو خندوانه رایگان قسمت اول از مرحله دوم خنداننده شو عزیزان بزودی… برنامه خندوانه چهارم مرحله دوم خنداننده شو برنامه : خندوان ارگردان : رامبد جوانمنتشر کننده : اس استارویپخش : شبکه نسیم از یکشنبه تا ساعت 23:00خلاصه داستان : بعد از دو سری پخش خندوانه با موفقیت باور ن ی همراه بود رامبد جوان سری سوم خنودانه را با قدرت و آیتم های متفاوت تری تهیه کرد خندوانهه قصد دارد تا فرهنگ شوخى رو بررسى کند و شکل صحیح و عمومى آن را پیدا ک...پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در خنداننده شو | 26 اردیبهشت 96 | کیفیت عا

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در خنداننده شو بیست و ششم اردیبهشت 96 خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در خنداننده شو شبکه نسیم خندوانه مهمان پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در خنداننده شو با / خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی رامبد جوان و اشکان خطیبی در خنداننده شو و رامبد جوان امشب ادامه مطلب...پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در خنداننده شو | 27 اردیبهشت 96 | کیفیت عا

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در خنداننده شو چهارشنبه 27 اردیبهشت 96 خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در خنداننده شو شبکه نسیم خندوانه مهمان پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در خنداننده شو با / خندوانه پشت صحنه تمرینات گروهی حسن معجونی و شقایق دهقان در خنداننده شو و رامبد جوان امشب ادامه مطلب...خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول | 15 داد 96 | کیفیت عالی و کم حجم

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول دوشنبه 15 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول شبکه نسیم خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول با / خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت اول و رامبد جوان امشب ادامه مطلب...خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم | 16 داد 96 | کیفیت عالی و کم حجم

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم 16 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم شبکه نسیم خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم با / خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت دوم و رامبد جوان امشب ادامه مطلب...خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم | 17 داد 96 | کیفیت عالی و کم حجم

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم چهارشنبه 17 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم شبکه نسیم خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم با / خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت سوم و رامبد جوان امشب ادامه مطلب...خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم | 18 داد 96 | کیفیت عالی و کم حجم

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم پنجشنبه 18 داد 96 خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم شبکه نسیم خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم با / خندوانه مرحله اول مسابقه خنداننده شو قسمت چهارم و رامبد جوان امشب ادامه مطلب...خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول | 21 داد 96 | کیفیت عالی و کم حجم

درخواست حذف اطلاعات
خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول یکشنبه 21 داد 96 خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول شبکه نسیم خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول با / خندوانه اعلام آرا مردمی مسابقه خنداننده شو مرحله اول و رامبد جوان امشب ادامه مطلب...مهمان خندوانه ی 22 فروردین 96

درخواست حذف اطلاعات
اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید خندوانه 22 فروردین 96 - مجله فارسی www.majalefarsi.ir/tag/خندوانه-سه-شنبه-22-فروردین-96 آهنگ جدید علی زند ی بنام لحظه ی شیرین, 0, 2958, majalefarsi ... مهمان برنامه خندوانه 22 فروردین 96 , مهمان 22 فروردین 96 برنامه خندوانه , مهمان برنامه 22 ... مهمان خندوانه 22 فروردین 96 - مجله فارسی www.majalefarsi.ir/مهمان-خندوانه-22-فروردین-96.html آهنگ جدید علی زند ی بنام لحظه ی شیرین, 0, 2958, majalefarsi ... مهمان برنامه خندوانه 22 فروردین 96 , مهمان 22 فروردین 96 برنامه خ...مسابقه خنداننده شو برنامه خندوانه + داوران و شرکت کنندگان

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه خنداننده شو برنامه خندوانه و داوران و شرکت کنندگان مسابقه خنداننده شو خندوانه / داوران خنداننده شو و برگزیدگان و برندگان گوهر خیر ش و اتیلا پسیانی اعلام شرکت کنندگان مسابقه خنداننده شو خندوانه و داوران ادامه مطلب...خنداننده برتر امشب پخش می شود

درخواست حذف اطلاعات
خنداننده برتر امشب پخش می شود برنامه «خندوانه» امشب رقابت میان دو خنداننده برتر را پخش می کند. به گزارش افکارخبر، در ادامه رقابت های میان خندانندگان برتر امشب جواد رضویان و الیکا عبدالرزاقی با یکدیگر به رقابت می پردازند.در آ ین قسمت مسابقه خنداننده برتر سجاد افشاریان و مهران غفوریان با یکدیگر رقابت د که پس از بروز فاجعه منا پخش این مسابقات متوقف شد....بازگشت عروسک ها به خندوانه نوروزی

درخواست حذف اطلاعات
عروسک های خندوانهعروسک های خندوانه , برنامه خندوانه تا رسیدن به نوروز 96 آرام آرام دستخوش تغییر می شود و با بخش های شادتر و متنوع تر به استقبال سال نو می رود.این شب ها فصل چهارم «خندوانه» به تهیه کنندگی سیدعلی احمدی و کارگردانی و اجرای رامبد جوان از شبکه نسیم به نمایش در می آید و از نیمه اسفند تغییراتی در این برنامه ایجاد می شود که از آن جمله می توان به حضور چند عروسک جدید، اجرای بخش های تازه و بازآفرینی برخی آیتم های پرطرفدار قبلی اشاره کرد.عر...مسابقه خنداننده شو رو که یادتون هست!؟صد نفر از برگزیدگان بخش اول قراره امروز دو…

درخواست حذف اطلاعات
مسابقه خنداننده شو رو که یادتون هست!؟ صد نفر از برگزیدگان بخش اول قراره امروز دو... مسابقه خنداننده شو رو که یادتون هست!؟ صد نفر از برگزیدگان بخش اول قراره امروز دو... rambodjavan1 توضیحات :مسابقه خنداننده شو رو که یادتون هست!؟صد نفر از برگزیدگان بخش اول قراره امروز دور هم جمع بشن و از بینشون ١۶ نفر راهی مرحله بعد بشنویدیو های این مراسمو میتونی به صورت لایو تا تعداد تایم دیگه در همین صفحه ببینید ????تاریخ ارسال این پست : ۲۰۱۷-۰۳-۰۷ ۰۴:۵۵:۲۹تعداد لایک ها...همه چهره های ایرانی که ناگهان مشهور شدند!+ع

درخواست حذف اطلاعات
میر مهدی ژوله و علی مسعودی که تاهمین چند وقت قبل، صرفا به عنوان نویسنده فعالیت می د، در یک ماه اخیر به واسطه رقابت خنداننده برتر، به چهره های محبوب تلویزیون بدل شدند. باشگاه خبرنگاران: چند روز گذشته به بهانه رقابت میان مهدی ژوله و علی مسعودی، جنجال زیادی میان مخاطب برنامه «خندوانه» به پا شده بود؛ دو نویسنده ای که شاید تا همین چند ماه قبل، هیچ تصویری از آنها هم ندیده بود.شهرت ناگهانی این دو نویسنده و جلب آرای میلیونی آن هم در عرض چند ماه، اتفا...رقیب جناب خان برای دوئل اعلام آمادگی کرد

درخواست حذف اطلاعات
جام نیوز :: jamnews - رقیب جناب خان برای دوئل اعلام آمادگی کرد جام نیوز :: jamnews - رقیب جناب خان برای دوئل اعلام آمادگی کرد به گزارش سرویس فرهنگی جام نیوز، رضا رفیع شاعر و طنزپرداز کشورمان که اجرای برنامه قند پهلو را برعهده دارد توضیحاتی را درباره دوئلش با خنداننده برتر برنامه خندوانه ارائه داده است. رفیع با انتشار تصویری در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: دوسه روز پیش خبرگزاری ایسنا گفتگویی تلفنی با من انجام داد که نظرم را راجع به رقابت های اخیر در بخ...کلیپ های خنداننده شو

درخواست حذف اطلاعات
کلیپ های خنداننده شو خندوانه فصل چهارم با کیفیت عالی و تمام کلیپ های مسابقه خنداننده شو برنامه خندوانه رایگان تمامی قسمت های پخش شده برنامه خندوانه با کیفیت ۷۲۰ ادامه مطلب...فینال ادابازی خندوانه یکشنبه 13 فروردین 96

درخواست حذف اطلاعات
فینال ادابازی خندوانه یکشنبه 13 فروردین 96 فینال ادابازی خندوانه یکشنبه 13 فروردین 96 لینک بعد از پخش برنامه قرار میگیرد فینال مسابقه ادا بازی خندوانه 13 فروردین 96 | دو کیفیت :: اخبار روز mahramzean94.blog.ir/.../ -فینال-مسابقه-ادا-بازی-خندوانه-13-... translate this page فینال مسابقه ادا بازی خندوانه 13 فروردین 96، خندوانه 13 فروردین 96، مسابقه فینال ادابازی خندوانه 13 فروردین 96، فینال مسابقه ادا بازی ... فینال ادابازی خندوانه یکشنبه 13 فروردین 96 www.golestan24.com/.../44672- -فینال-اداب...ع های خانوادگی مهدی ژوله ،همسر و دخترش گندم + بیوگرافی

درخواست حذف اطلاعات
ع های خانوادگی مهدی ژوله ،همسر و دخترش گندم + بیوگرافی نم تان » ع ها و بیوگرافی کامل مهدی ژوله نویسنده و بازیگر خوب کشورمان ، در ادامه با ما همراه باشید بیوگرافی مهدی ژوله مهدی ژوله متولد ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ تهران رو مه نگار ، نویسنده و سردبیر اسبق چلچراغ و همچنین از نویسندگان سریال های طنز مهران مدیری می باشد. مهدی ژوله با انتشار این تصویر نوشت : سلام بچه ها.ما تیم نویسندگان مجموعه در حاشیه هستیم.گروه مشغول ضبط قسمتهای میانی فاز دوم کار هستن.این ع ...